ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

وب سایت دبیرستان دخترانه دوره دوم جوادالائمه یزد

دبیرستان دخترانه جوادالائمه (ع) در مقطع دبیرستان دوره دوم، خدمات آموزشی را ارائه می نماید و همواره تلاش نموده است که رشد همه جانبه دانش آموزان (آموزشی، تربیتی، پژوهشی، فرهنگی و ورزشی) و توسعه مهارت ­های فردی (مهارت­‌ های ده گانه زندگی) را در اولویت قرار دهد.
این دبیرستان برای ارتقا و ارائه هرچه بهتر تصمیم به طراحی  سایت گرفتند که این هدف با همکاری با شرکت نرم افزاری خورشید انجام شد.