ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

وب سایت دبیرستان دخترانه دوره اول جوادالائمه یزد

دبیرستان دخترانه جوادالائمه(ع) در مقاطع دبیرستان دوره اول، خدمات آموزشی را ارائه می‌ ­نماید و توجه به مهارت آموزشی در عین توجه به علم­‌آموزی، دوره ­‌های کارآفرینی را با هدف ارتقاء روحیه کسب و کار را برگزار و مدنظر قرار داده است. این مجموعه مطالعه و پژوهش را راهی برای افزایش روحیه پرسش­‌گری می­‌ داند.
این دبیرستان برای تکمیل خدمات آموزشی مجموعه خود و ارائه هرچه بهتر آن با همکاری با شرکت نرم افزاری خورشید سایت مجموعه خود را طراحی کردند.