ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

مدرسه دخترانه قرآنی حاج محمد مهدی یاوری

مدرسه دخترانه قرآنی حاج محمد مهدی یاوری، جزو مدارس خاص و برگزیده استان یزد است که در جهت حفظ مضامین اسلامی و آشنایی دانش آموزان در بستر مدرسه، آموزش قرآنی را در کنار آموزش های تحصیلی انجام می دهد. با توجه به شیوع ویروس کرونا در جهت ثبت نام مجازی دانش آموزان، در بستر قابل دسترس اینترنت، مدیران مدرسه پنل ثبت نام اینترنتی را با همکاری برنامه نویسان خورشید نشان کویر ارائه دادند.
در این مرکز در کنار آموزش کتب درسی به دانش آموزان، برنامه های فوق برنامه در جهت آموزش های قرآنی برگزار می شود. چه بسی که آموزش های روتین را با روش های اصولی و مدرن با موازین قرآنی تدریس میکنند. 
در بخش نمونه کارهای طراحی سایت شرکت می توانید جزییات این سامانه آنلاین ثبت نام را مشاهده  و بررسی کنید.